Drobnicov memoriál 11. ročník

  • 2.-4. september 2021, Chata Trubárka, Trenčín-Kubrica
  • 2.-4. september 2021, Chata Trubárka, Trenčín-Kubrica

Abstrakty

Zasielanie abstraktov je ukončené...


Zborník na stiahnutie

Dôležité dátumy:

  • termín registrácie - predĺžený do 7. 8. 2021
  • termín zaslania abstraktov - do 15. 8. 2021
  • termín úhrady reg. poplatku - do 15. 8. 2021 - 200 eur
    (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica