Drobnicov memoriál 13. ročník

  • 4.-6. september 2024, Chata Trubárka, Trenčín - Kubrica
  • 4.-6. september 2024, Chata Trubárka, Trenčín - Kubrica

Organizátori podujatia

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekularnu biológiu, člen FEBS a IUBMB
Ústav biochémie a mikrobiológie, FCHPT STU
Centrum biovied SAV
Občianske združenie Veda a život

Organizačný výborDôležité dátumy:

  • termín registrácie - predĺžený do 7. 8. 2021
  • termín zaslania abstraktov - do 15. 8. 2021
  • termín úhrady reg. poplatku - do 15. 8. 2021 - 200 eur
    (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica