Drobnicov memoriál 11. ročník

  • 2.-4. september 2021, Chata Trubárka, Trenčín-Kubrica
  • 2.-4. september 2021, Chata Trubárka, Trenčín-Kubrica

Registrácia účastníkov

Konferenčný poplatok vo výške 200 € za osobu posielajte do 15. 8. 2021 na účet Veda a život.

Bankové spojenie:

Tatra banka Bratislava, č. účtu: 2629862168/1100
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2986 2168
SWIFT: TATRSKBX
Majiteľ účtu : VEDA A ŽIVOT, Vlárska 5, 833 34 Bratislava
Názov účtu: VEDA A ŽIVOT

Registrácia je uzavretá...

Dôležité dátumy:

  • termín registrácie - predĺžený do 7. 8. 2021
  • termín zaslania abstraktov - do 15. 8. 2021
  • termín úhrady reg. poplatku - do 15. 8. 2021 - 200 eur
    (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica